Bảng giá

Danh sách các gói dịch vụ

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ DÀNH CHO CÁ NHÂN

Gói dùng thử miễn phí

/01 tháng
 • 01 Tài khoản quản lý FBninjar
 • 02 Tài khoản Facebook đăng tin
 • 05 Tin đăng/ngày
 • 05 Bình luận tự động/ngày
 • 05 Like tự động/ngày
 • 05 Group tự động gia nhập/ngày
 • 0mb Dung lượng tệp tin tải lên/tháng
 • Không hỗ trợ tải Ảnh, Video lên
 • Hỗ trợ tạo chiến dịch đăng tin
 • Hỗ trợ SPINTAX & Biểu tượng cảm xúc
 • Hỗ trợ thống kê, báo cáo
 • Hỗ trợ phiên bản Mobile
 • Có hướng dẫn sử dụng & Hỗ trợ 24/7
 • Đăng ký tối thiểu 01 tháng
Đăng ký

Gói Đồng

75.000đ/01 tháng
 • 01 Tài khoản quản lý FBninjar
 • 02 Tài khoản Facebook đăng tin
 • 50 Tin đăng/ngày
 • 50 Bình luận tự động/ngày
 • 50 Like tự động/ngày
 • 25 Group tự động gia nhập/ngày
 • 10mb Dung lượng tệp tin tải lên/tháng
 • Hỗ trợ tải Ảnh, Video lên
 • Hỗ trợ tạo chiến dịch đăng tin
 • Hỗ trợ SPINTAX & Biểu tượng cảm xúc
 • Hỗ trợ thống kê, báo cáo
 • Hỗ trợ phiên bản Mobile
 • Có hướng dẫn sử dụng & Hỗ trợ 24/7
 • Đăng ký tối thiểu 12 tháng
Đăng ký

Gói Bạc

100.000đ/01 tháng
 • 01 Tài khoản quản lý FBninjar
 • 04 Tài khoản Facebook đăng tin
 • 150 Tin đăng/ngày
 • 150 Bình luận tự động/ngày
 • 150 Like tự động/ngày
 • 75 Group tự động gia nhập/ngày
 • 10mb Dung lượng tệp tin tải lên/tháng
 • Hỗ trợ tải Ảnh, Video lên
 • Hỗ trợ tạo chiến dịch đăng tin
 • Hỗ trợ SPINTAX & Biểu tượng cảm xúc
 • Hỗ trợ thống kê, báo cáo
 • Hỗ trợ phiên bản Mobile
 • Có hướng dẫn sử dụng & Hỗ trợ 24/7
 • Đăng ký tối thiểu 12 tháng
Đăng ký

Gói Vàng

150.000đ/01 tháng
 • 01 Tài khoản quản lý FBninjar
 • 06 Tài khoản Facebook đăng tin
 • 250 Tin đăng/ngày
 • 250 Bình luận tự động/ngày
 • 250 Like tự động/ngày
 • 125 Group tự động gia nhập/ngày
 • 15mb Dung lượng tệp tin tải lên/tháng
 • Hỗ trợ tải Ảnh, Video lên
 • Hỗ trợ tạo chiến dịch đăng tin
 • Hỗ trợ SPINTAX & Biểu tượng cảm xúc
 • Hỗ trợ thống kê, báo cáo
 • Hỗ trợ phiên bản Mobile
 • Có hướng dẫn sử dụng & Hỗ trợ 24/7
 • Đăng ký tối thiểu 12 tháng
Đăng ký

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Gói Ngọc Trai

200.000đ/01 tháng
 • 01 Tài khoản quản lý FBninjar
 • 10 Tài khoản Facebook đăng tin
 • 450 Tin đăng/ngày
 • 450 Bình luận tự động/ngày
 • 450 Like tự động/ngày
 • 255 Group tự động gia nhập/ngày
 • 20mb Dung lượng tệp tin tải lên/tháng
 • Hỗ trợ tải Ảnh, Video lên
 • Hỗ trợ tạo chiến dịch đăng tin
 • Hỗ trợ SPINTAX & Biểu tượng cảm xúc
 • Hỗ trợ thống kê, báo cáo
 • Hỗ trợ phiên bản Mobile
 • Có hướng dẫn sử dụng & Hỗ trợ 24/7
 • Đăng ký tối thiểu 12 tháng
Đăng ký

Gói Kim Cương

250.000đ/01 tháng
 • 01 Tài khoản quản lý FBninjar
 • 15 Tài khoản Facebook đăng tin
 • 700 Tin đăng/ngày
 • 700 Bình luận tự động/ngày
 • 700 Like tự động/ngày
 • 355 Group tự động gia nhập/ngày
 • 25mb Dung lượng tệp tin tải lên/tháng
 • Hỗ trợ tải Ảnh, Video lên
 • Hỗ trợ tạo chiến dịch đăng tin
 • Hỗ trợ SPINTAX & Biểu tượng cảm xúc
 • Hỗ trợ thống kê, báo cáo
 • Hỗ trợ phiên bản Mobile
 • Có hướng dẫn sử dụng & Hỗ trợ 24/7
 • Đăng ký tối thiểu 12 tháng
Đăng ký

Gói Bạch Kim

350.000đ/01 tháng
 • 01 Tài khoản quản lý FBninjar
 • 30 Tài khoản Facebook đăng tin
 • 1450 Tin đăng/ngày
 • 1450 Bình luận tự động/ngày
 • 1450 Like tự động/ngày
 • 725 Group tự động gia nhập/ngày
 • 30mb Dung lượng tệp tin tải lên/tháng
 • Hỗ trợ tải Ảnh, Video lên
 • Hỗ trợ tạo chiến dịch đăng tin
 • Hỗ trợ SPINTAX & Biểu tượng cảm xúc
 • Hỗ trợ thống kê, báo cáo
 • Hỗ trợ phiên bản Mobile
 • Có hướng dẫn sử dụng & Hỗ trợ 24/7
 • Đăng ký tối thiểu 12 tháng
Đăng ký

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Quý khách vui lòng đọc kỹ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG trong phần mềm để Tài khoản Facebook không bị khóa...

Các tính năng của FBninjar.com được thiết kế dựa vào API do Facebook cung cấp. Do vậy mỗi khi Facebook có thay đổi cơ chế chính sách, chúng ta cũng phải tuân thủ theo các chính sách này.

Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

Giảm 5% khi thanh toán 12 tháng (Chỉ áp dụng với các gói: Kim Cương và Bạch Kim)

Nếu Quý khách có nhu cầu nhiều hơn mô tả trong gói Bạch Kim thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được báo giá chi tiết.

Chỉ xuất hoá đơn đỏ với giá trị hợp đồng >2,5 triệu đồng.