Hướng dẫn sử dụng phần mềm FBninjar phiên bản mới

MỤC LỤC

1. Khởi tạo
      1.1. Tạo tài khoản thành viên
      1.2. Đăng nhập & Sửa hồ sơ

2. Các bước tạo chiến dịch đăng tin tự động lên Facebook
      2.1. Khai báo tài khoản Facebook đăng tin
      2.2. Tích hợp ứng dụng Facebook vào FBninjar.com
      2.3. Lập lịch đăng tin tự động lên Facebook - Phần cơ bản
      2.4. Lập lịch đăng tin tự động lên Facebook - Phần nâng cao

4. Phụ lục
      4.1. Các chú ý để tài khoản Facebook đăng tin luôn an toàn
      4.2. Tải phần mềm dùng để hướng dẫn sử dụng từ xa: Teamview | UltraViewer
      4.3. 20 điều cơ bản có thể bạn chưa biết khi sử dụng Facebook - Rất quan trọng.

Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm FBninjar.com

1. Khởi tạo

1.1. Hướng dẫn tạo tài khoản thành viên

1.2. Đăng nhập & Sửa hồ sơ

2. Các bước tạo chiến dịch đăng tin tự động lên Facebook

2.1. Khai báo tài khoản Facebook đăng tin (Bỏ qua bước này nếu thực hiện rồi)

2.2. Tích hợp ứng dụng Facebook vào FBninjar.com (Bỏ qua bước này nếu thực hiện rồi)

2.3. Lập lịch đăng tin tự động lên Facebook - Phần cơ bản

(Hướng dẫn này áp dụng cho Bài viết kiểu Trạng thái của Facebook)

2.4. Lập lịch đăng tin tự động lên Facebook - Phần nâng cao

(Hướng dẫn này áp dụng cho Bài viết kiểu Trạng thái của Facebook)

File mẫu tạo SPINTAX cơ bản: Kích vào ĐÂY để xem nội dung.
File mẫu tạo SPINTAX nâng cao: Kích vào ĐÂY để xem nội dung.


3. Hỗ trợ chiến dịch đăng tin tự động lên Facebook

3.1. Tạo Lời bình (comment) tự động

3.2. Hướng dẫn gia nhập Group tự động trên Facebook


3.3. Phân nhóm khách hàng mục tiêu

3.4. Thống kê & Báo cáo


3.5. Lập lịch đăng tin với Bài viết dạng Link

3.6. Lập lịch đăng tin với Bài viết dạng Ảnh


3.7. Lập lịch đăng tin với Bài viết dạng Ảnh - Link Ảnh theo cú pháp SPINTAX

3.8. Lấy Link Bài viết trên Fanpage để đưa vào FBninjar.com3.9. Tạo nhiều link ngắn gọn để đưa vào chiến dịch đăng tin tự động

3.10. Tích hợp Ứng dụng Facebook của nhà cung cấp thứ 33.11. Tích hợp Ứng dụng Facebook của riêng Bạn

3.12. Hướng dẫn phương pháp để giảm kích cỡ Ảnh