Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM FBninjar


1.1 Tạo tài khoản thành viên

1.2. Đăng nhập & Sửa hồ sơ


Ghi chú

       Sau khi đăng ký tài khoản thành viên và đăng nhập vào hệ thống, Bạn hãy xem HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM (Bản đầy đủ) trong phần Quản trị.
       Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi!